Vinç Operatör Yetkinlik Değerlendirme - Rüzgar Akademi - Bursa - 0224 272 49 82

Vinç Operatör Yetkinlik Değerlendirme

Anasayfa-Hizmetler
Vinç Operatör Yetkinlik Değerlendirme

Vinç Operatör Yetkinlik Değerlendirme

AMAÇ : Bu Yeterlilik vinç operatörünün yetkiliğinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

YETERLİLİK GİRİŞ ŞARTLARI : Vinç Operatörünün, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacaklara ait işe giriş veya periyodik muayene formuna ve trafik kanununun ilgili maddelerinde belirtilen operatör belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

YETERLİLİĞİN YAPISI :
• İSG ve İş Organizasyonu
• Vinç Makinesine İlişkin Kontroller
• Vinç’in Konumlandırılması ve Günlük Kontrolü
• Vinç ile Yükü Yükleme Boşaltma
• İşaretçi Sapancı ile uyumlu çalışma hakkında bilgilendirme
• Kalite Kontrol, Çevre Kuralları ve Ilk Yardım
• Makinalı Çalışmada Emniyet Kuralları
• Kaldırma Araç Tipleri
• Kaldırma Operasyonu
• Yük Kaldırma Şeması
• Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kullanılması

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :  Vinç Operatörü Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alınarak, kişi bazlı yetkinlik matrisi hazırlanarak kişi hakkında tüm eksikler tespit edilecektir. Kişilerin optimum düzeye ulaşması için aksiyon planı yaygınlanacaktır.