Raf Sistemleri Periyodik Kontrölü - Rüzgar Akademi - Bursa - 0224 272 49 82

Raf Sistemleri Periyodik Kontrölü

Anasayfa-Hizmetler
Raf Sistemleri Periyodik Kontrölü

Raf Sistemleri Periyodik Kontrölü

Muayene faaliyetlerimizde yer alan ekipmanların, güvenli ve amaca uygun kullanılmasını denetlemek en önemli hedefimizdir.

Depolara yığılan ürünlerin muhafazası için mutlaka bazı önlemlerin alınması gerekir. Kötü hava koşullarında ve depremlere karşı depolar sağlam bir şekilde yapılmış olmalıdır. Ancak her ne kadar sağlam yapılsalar da zamanla depolara yağmur, çamur, toz, elektrik arızasından doğacak yangınlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle depoların ve rafların mutlaka ilgili yönetmeliklere göre Depoların periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca tehlikeli sıvılarında bulunduğu depolarında kontrolleri mutlaka ilgili yönetmeliğe göre yapılmalıdır.

Yoğun tempo ile çalışılan depolarda devamlı olarak yük indirme ve bindirme işlemleri yapılmaktadır. Raflar üzerinde bulunan ürünler zamanla raflar baskı oluşturacağı için raflarda ezilme, oynama, vidaların çıkması ve metal yorgunluğu gibi hasarlar ortaya çıkar. Bu nedenle Rafların periyodik kontrolleri “TS EN 15635” standart’ına göre mutlaka yapılmalıdır.

 

Depo ve Raflarda Yapılacak Kontroller

  • Depodaki kolon ve tabanlarda bulunan çukur ve hasarların kontrolü
  • Rafların depremsellik kontrolleri
  • Elektrik tesisatı ve panosu kontrolleri
  • Rafların metal yorgunluğunun kontrolü
  • Rafların yere tam oturup oturmadığının kontrolü
  • Raflarda yapılan kaynağı ve vidaların kontrolü
  • Kapasitesi üzerinde üzerinde alınmış yükün kontrolü
  • Rafların yere tam oturması ve sabit kalmasının kontrolü

"İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" gereği, bir iş ekipmanı olarak ele alınan depo rafları, bakanlık tarafından yetkili iş denetçileri tarafından yapılan denetimlerde periyodik kontrolleri talep edilmektedir.

 

TS EN 15635 standartına göre, raf sistemleri yılda bir kez uzman kişiler tarafından kontrolleri yapılmaldır.