Work Health and Safety Training - Rüzgar Akademi - Bursa - 0224 272 49 82

Work Health and Safety Training

Home-Services
Work Health and Safety Training

Work Health and Safety Training

İLGİLİ MEVZUAT
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete)
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete - Değişiklik 15.02.2016 Tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete)


İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren, işyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin sağlanması, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini (Sağlık Memuru, Hemşire) görevlendirmekle yükümlüdür. (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.1)
İşveren, İSG hizmetleriyle ilgili aşağıdaki hususlardan sorumludur (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.2);
• Hizmet alınan OSGB’lerin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,
• Hizmet aldığı OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,
• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
• Hizmet aldığı OSGB’ler tarafından İSG mevzuatına uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,
• İşyeri hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikalı A, B, C Sınıfı İş
Güvenliği Uzmanları ile konularında uzmanlaşmış mühendisler ile işletme ve işyerlerine sunmakta
olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

 

Dokümantasyon ve Analiz Çalışmaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
Çalışma talimatlarının oluşturulması,
Mevcut talimatların güncellenmesi,
Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
Ramak kala tespiti ve raporlanması,
İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,
Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi,
İş izni uygulamaları.

 

Denetimler ve Araştırmalar
İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk
denetimi,
Risk Analizi Çalışmaları,
İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon
planlarının oluşturulması,
Kaza raporlarının hazırlanması,
Kaza kök neden analizi çalışmaları,
Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti

 

Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri,
Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
Eğitim planlarının oluşturulması,
Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
gerçekleştirilmesi,
Yangın eğitimi ve tatbikatı,
Uzaktan eğitim ile çalışanların eğitilmesi
.