Hidrolik Eğitimi - Rüzgar Akademi - Bursa - 0224 272 49 82

Hidrolik Eğitimi

Anasayfa-Eğitimler
Hidrolik Eğitimi

Hidrolik Eğitimi

Amaç ve Kapsam

Mühendislere ve teknik elemanlara yönelik hidrolik eğitimi verilecektir. Eğitim sonunda kursiyerlerin hidrolik bilgisine sahip olması amaçlanmaktadır. Eğitim toplam iki gündür. Eğitimler teorik bilgileri ve eğitim setiyle yapılacak olan uygulamaları kapsayacaktır. Eğitim sonunda sınav yapılacak olup, başarılı olan katılımcılara ‘` Temel Seviye ve İleri Seviye Hidrolik Eğitimi Başarı Belgesi“ verilecektir.

İçerik

 • Hidrolik nedir?

Hidrolik sistemin avantajları ve dezavantajları

Hidrolik sistemin uygulama alanları

Paskal kanunu

Hidrolik kuvvet iletimi

Basınç arttırma prensibi (booster)

Enerjinin korunumu kanunu (bernoulli teoremi)

Paralel ve seri akış hatları

 

 • Hidrolik akışkanlar

Hidrolik sistemde akışkandan beklenen temel özellikler

Viskozitenin tanımı ve çeşitleri

Basınç ve sıcaklığın viskoziteye etkisi

Hidrolik yağda bulunan katkı maddeleri ve sisteme etkileri

 

 • Hidrolik pompalar

Hidrolik pompaların çalışma prensipleri

Pompanın deplasman ve verimi

Dişli pompa çeşitleri (içten dişli, dıştan dişli, orbit dişli) ve çalışma prensipleri

Paletli pompa çeşitleri (dengelenmemiş tip, dengelenmiş tip) ve çalışma prensibi

Pistonlu pompa (eğik eksenli, eğik plakalı, radyal pistonlu pompalar) ve çalışma prensipleri

Pompaların çalışma sırasında meydana gelen enerji sarfiyatı

Değişken deplasmanlı pompalarda deplasman değiştirme mekanizmaları

Kavitasyon nedenleri ve önleme metotları

 

 • Basınç kontrol valfleri

Basınç emniyet valfinin kullanım alanları ve fonksiyonu

Basınç emniyeti valfi çeşitleri ve ayarları

Basınç düşürücü valflerin iç yapısı, fonksiyonları, çeşitleri ve kullanıldığı yerler

Basınç sıralama valflerin iç yapısı, fonksiyonları, çeşitleri ve kullanıldığı yerler

Akü doldurma valflerinin iç yapısı, fonksiyonu ve kullanım yerleri

 

 • Yön kontrol valfleri

Yön kontrol valflerinin sembollerle gösterilmesi (ıso 1219)

Yön kontrol valflerinde standart boyutlar

Yön kontrol valflerinin çalışma prensipleri ve iç yapıları

Doğrudan kumandalı yön kontrol valfleri ve iç yapısı

Pilot kumandalı yön kontrol valflerinin iç yapısı, sembolleri ve kullanıldığı yerler

Yön kontrol valflerinin kumanda şekilleri (mekanik, solenoid, pilot…)

 

 • Çekvalfler       

Bilyalı tip çek valfler                                                                                                                                                               

Popet tipi çek valfler

Pilot kumandalı çek valfler                                                                                                                                                   

İkiz pilot kumandalı çek valf (ikiz kitleme)     

 

 •     Akış kontrol valfleri

Akış kontrol valflerinin görevleri

Kısma valfleri (ayarlanabilir akış kontrol valfi)

Hassas akış kontrol valfleri

Girişte akış kontrol (meter-in)                                                                                                                                              

Çıkışta akış kontrol  (meter-out)

 

 • Hidrolik iş elemanları

Tek ve çift etkili silindirlerin iç yapısı ve çalışma prensipleri

Çift milli silindir, tandem silindir ve teleskopik silindirlerin iç yapısı ve çalışma prensipleri

Silindirde yastıklama (frenleme) ve kullanım amacı

Hidrolik silindirlerdeki bağlantı yöntemleri

 

 • Hidrolik motorlar

Yüksek hızda düşük tork üreten hidromotorlar (hslt)

Düşük hızda yüksek tork (moment) üreten hidromotorlar (lsht)

Dişli, paletli, pistonlu hidromotorlar ve çalışma prensipleri

 

 • Akümülatörler

Hidrolik akümülatörün iç yapısı ve fonksiyonu

Hidrolik akümülatörün kullanıldığı uygulama örnekleri

Ağırlıklı, yaylı, pistonlu, balonlu,  diyaframlı akümülatörler ve çalışma prensipleri

 

 • Hidrolik filtrasyon

Hidrolikte filtrasyonun önemi

Kirliliğin tanımı ve nedenleri

Filtre seçim kriterleri ve filtrelerin süzme kapasiteleri

Kullanıldığı yere göre filtre türleri

Seyyar filtrasyon sisteminin önemi ve kullanım şekli

Hidrolikte yağ analizinin önemi ve analizde istenen veriler

Kirlilik dereceleri (nas, iso)

 

 • Hidrolik yağ deposu ve aksesuarlar

Hidrolik yağ deposunun temel görevleri

Standart yağ deposu dizaynları

Hidrolik soğutucular

Bourdon tüplü ve diyaframlı manometreler

Basınç şalterleri

 

 • Hidrolik devreler

Rejeneratif devre

Basınç sıralama ve basınç düşürücü devreler

Hidrolik devre örnekleri

 

 • Endüstriyel Uygulamalar

ISO 1219 standartlarına göre devre sembolleri

Temel hidrolik ve elektrohidrolik devre oluşturma mantığı

Eğitim setinde devre kurma ve devrenin çiziminin yapılması

Direk ve dolaylı kumanda

Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulumu

Yöntem

Teorik

Saha Uygulaması

Eğitmen

Rüzgar Akademi Eğitim Uzmanları

 

Katılımcı

12 Kişi

 

Eğitim Süresi

2 gün (16 saat)